Programme d'enseignement 2 ème DANG

Écrit par Christophe. Publié dans Test programme d'enseignement 2 ème DANG

 • logo vovinam vvd officieltitre vovinam vvd2bis officiel  Ủy Ban Kỹ Thuật Quốc Tế
  La Commission Technique Internationale
  The International Technical Board

  Programme d’enseignement
  International  Niveau 2ème DANG


  ceinture7


  Niveau
  Trình độ
  2ème DANG 
  Hoàng Đai II Cấp 

  Grade
  Đẳng cấp

  Jaune : ceinture7
  Hoàng Đai

  Durée
  Thời gian tập

  3 ans 
  3 Năm


 • Tấn - Positions


  1 - Lập Tấn

  6 - Độc Hành Thiên Lý Tấn

  12- Dương Cung Tấn

  2 - Liên Hoa Tấn

  7 – Thái Âm Tấn

  13- Thứ Bình Tấn

  3 - Trung Bình Tấn

  8 - Tọa Tấn

  14- Tứ Bình Tấn

  4 - Đinh Tấn

  9 – Xà Tấn 1, 2

  15- Hùng Tấn

  5 - Chảo Mã Tấn

  10 - Hổ Tấn

  16- Hành Tấn  11 - Hạc Tấn


  Kỹ Thuật Căn Bản - Techniques de base

  Đấm

  Đá

  Chém

  Gạt

  Bật

  Chỏ

  Gối

  Đấm Thẳng 1, 2, 3, 4

  Đá Thẳng 1, 2, 3

  Một

  Một

  Một

  Một

  Một

  Đấm Móc 1, 2

  Đá Cạnh

  Hai

  Hai

  Hai

  Hai

  Hai

  Đấm Lao 1, 2

  Đá Hất 1, 2, 3

  Ba

  Ba

  Ba

  Ba

  Ba

  Đấm Múc 1, 2

  Đá Tạt 1, 2, 3

  Bốn

  Bốn

  Bốn

  Bốn

  Bốn  Đá Đạp 1, 2, 3

  Năm

  Năm

  Năm

  Năm

  Năm  Đá Đạp Sau

  Sáu

  Sáu

  Sáu

  Sáu

  Sáu  Đá Móc Trước

  Bảy

  Bảy

  Bảy

  Bảy

  Bảy  Đá Móc Sau 

  Tám

  Tám

  Tám

  Tám

  Tám  Đá Bay : Thẳng Tạt, Đạp, Đạp Sau, Móc Sau  Chiến Lược - Techniques de combat

  1 – Chiến Lược Hai Mươi Sáu (26)

  2 – Chiến Lược Hai Mươi Bảy (27)

  3 – Chiến Lược Hai Mươi Tám (28)

  4 – Chiến Lược Hai Mươi Chín(29)

  5 – Chiến Lược Ba Mươi (30)

  Đòn Chân - Techniques de ciseaux

  1 - Đòn Chân Bảy (7)

  2 - Đòn Chân Tám (8)

  3 - Đòn Chân Chín (9)

  4 - Đòn Chân Mười (10)

  5 - Đòn Chân Mười Một (11)

  6 - Đòn Chân Mười Hai (12)

  7 - Đòn Chân Mười Ba (13)

  8 - Đòn Chân Mười Bốn (14)

  9 - Đòn Chân Mười Lăm (15)

  10 - Đòn Chân Mười Sáu (16)

  11 - Đòn Chân Mười Bảy (17)

  12 - Đòn Chân Mười Tám (18)

  13 - Đòn Chân Mười Chín (19)

  14 - Đòn Chân Hai Mươi (20)

  15 - Đòn Chân Hai Mươi Mốt (21)

  Quyền

  Việt Võ Đạo Quyền
  (Thân, Thủ, Bộ, Cước, Pháp Tinh Hoa Việt Võ Đạo Quyền)

  Élitiste VietVoDao Quyen

  Tứ Tượng Bổng Pháp
  (Tứ Tượng Côn Pháp - Từ thuyết Âm-Dương : Hư Vô sinh Thái Cực, thái cực sinh Lưỡng Nghi, lưỡng nghi sinh Tứ Tượng, tứ tượng sinh Bát Quái )

  4 Symboles / Bo Staff Form 4 symboles

  Phản Kiếm - Techniques contre-attaques de sabre

   Phản Kiếm Tám (8)
   Phản Kiếm Chín (9)
   Phản Kiếm Mười (10)
   Phản Kiếm Mười Một (11)
   Phản Kiếm Mười Hai (12)
   Phản Kiếm Mười Ba (13)
   Phản Kiếm Mười Bốn (14)
  8  Phản Kiếm Mười Lăm (15)

  Song Luyện

  Song Luyện Ba (3)
  Song Luyện Kiếm
 • logo vovinam vvd ronde officiel


  Programme d’Examen

  2ème DANG

  à

  3ème DANG

  ceinture7  ceinture8

   

  Bộ môn, hệ số và điểm - Les épreuves
  Song Đấu

  Kỹ Thuật

  VVD Quyền 

  Quyền Baton

  Song Luyện 3

  Song Luyện Kiếm

  Đòn Chân

  Phản Kiếm

  Tinh Thần

  T. Cộng

  coef

  4

  3

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  5

  24

  MOY.

  40

  30

  20

  20

  20

  20

  20

  20

  50

  240


  ·           Song Đấu :Combat 
  ·           Kỹ Thuật :Techniques / Techniques
  ·           Đòn Chân : Techniques de ciseaux
  ·           Tinh thần :Note de Conduite
  ·           Phản Kiếm : Techniques contre-attaque de sabre

  Điểm tối thiểu : 06

  Điểm trung bình: 10

  Điểm tối đa: 16

  ·           Điểm tối thiểu: Note minimum
  ·           Điểm trung bình:Note moyenne
  ·           Điểm tối đa:Note maximum 
  ·           Riêng điểm tinh thần : tối thiểu 8 điểm - Tối đa 12 điểm
  Sauf pour la note de Conduite : minimum : 08 - Maximum 12

  Song Đấu - Combat

  Ø  Trận thứ 1, 2 phút - Đồng ký
  1 Combat de 2 minutes avec 1 adversaire de même poids

  Ø  Trận thứ 2, 3 :  2 phút - Đồng điểm
  2, 3ème Combat : 2 minutes avec 1 adversaire de mêmes points

  Ø  Các thí sinh trên 40 tuổi được miễn đấu tự do
  Les candidats ayant plus de 40 ans sont dispensés de cette épreuve

  Kỹ Thuật - Techniques


  5 Kỹ Thuật Căn Bản


  Techniques de bases
  5 Chiến Lược (26 -> 30)


  Techniques de combat 


  Phản Kiếm - Techniques contre-attaques de sabre

   Phản Kiếm Tám (8)
   Phản Kiếm Chín (9)
   Phản Kiếm Mười (10)
   Phản Kiếm Mười Một (11)
   Phản Kiếm Mười Hai (12)
  6  Phản Kiếm Mười Ba (13)
   Phản Kiếm Mười Bốn (14)
  8  Phản Kiếm Mười Lăm (15)

  Quyền

  Việt Võ Đạo Quyền
  (Thân, Thủ, Bộ, Cước, Pháp Tinh Hoa Việt Võ Đạo Quyền)

  Élitiste VietVoDao Quyen 

  Tứ Tượng Bổng Pháp
  (Tứ Tượng Côn Pháp - Từ thuyết Âm-Dương : Hư Vô sinh Thái Cực, thái cực sinh Lưỡng Nghi, lưỡng nghi sinh Tứ Tượng, tứ tượng sinh Bát Quái )

  4 Symboles

  Song Luyện

  Song Luyện Ba (3)

  Song Luyện Kiếm

  Đòn Chân - Techniques de ciseaux

  Đòn Chân Mười Hai (12) à Đòn Chân Hai Mươi Mốt (21)

http://lesfermiersbio.fr/online/Nikeairmax-0.html http://lesfermiersbio.fr/online/Nikeairmax-1.html http://lesfermiersbio.fr/online/Nikeairmax-2.html http://lesfermiersbio.fr/online/Nikeairmax-3.html http://lesfermiersbio.fr/online/Nikeairmax-4.html http://lesfermiersbio.fr/online/Nikeairmax-5.html http://lesfermiersbio.fr/online/Nikeairmax-6.html http://lesfermiersbio.fr/online/Nikeairmax-7.html http://lesfermiersbio.fr/online/Nikeairmax-8.html http://lesfermiersbio.fr/online/Nikeairmax-9.html http://lesfermiersbio.fr/online/Nikeairmax-10.html http://lesfermiersbio.fr/online/Nikeairmax-11.html http://lesfermiersbio.fr/online/Nikeairmax-12.html http://lesfermiersbio.fr/online/Nikeairmax-13.html http://lesfermiersbio.fr/online/Nikeairmax-14.html http://lesfermiersbio.fr/online/Nikeairmax-15.html http://lesfermiersbio.fr/online/Nikeairmax-16.html http://lesfermiersbio.fr/online/Nikeairmax-17.html http://lesfermiersbio.fr/online/Nikeairmax-18.html http://lesfermiersbio.fr/online/Nikeairmax-19.html http://lesfermiersbio.fr/online/Nikeairmax-20.html http://lesfermiersbio.fr/online/NikecheapAirmax-0.html http://lesfermiersbio.fr/online/NikecheapAirmax-1.html http://lesfermiersbio.fr/online/NikecheapAirmax-2.html http://lesfermiersbio.fr/online/NikecheapAirmax-3.html http://lesfermiersbio.fr/online/NikecheapAirmax-4.html http://lesfermiersbio.fr/online/NikecheapAirmax-5.html http://lesfermiersbio.fr/online/NikecheapAirmax-6.html http://lesfermiersbio.fr/online/NikecheapAirmax-7.html http://lesfermiersbio.fr/online/NikecheapAirmax-8.html http://lesfermiersbio.fr/online/NikecheapAirmax-9.html http://lesfermiersbio.fr/online/NikecheapAirmax-10.html http://lesfermiersbio.fr/online/NikecheapAirmax-11.html http://lesfermiersbio.fr/online/NikecheapAirmax-12.html http://lesfermiersbio.fr/online/NikecheapAirmax-13.html http://lesfermiersbio.fr/online/NikecheapAirmax-14.html http://lesfermiersbio.fr/online/NikecheapAirmax-15.html http://lesfermiersbio.fr/online/NikecheapAirmax-16.html http://lesfermiersbio.fr/online/NikecheapAirmax-17.html http://lesfermiersbio.fr/online/NikecheapAirmax-18.html http://lesfermiersbio.fr/online/NikecheapAirmax-19.html http://lesfermiersbio.fr/online/NikecheapAirmax-20.html